10 mest ekonomiska pannor

plats

namn

Funktionsbedömning

De mest ekonomiska gaspannorna

1 BAXI Duo-tec Compact 1.24 Hög effektivitet. Väderberoende automation
2 Vaillant ecoTEC plus VU INT IV 306 / 5-5 Den faktiska årliga besparingen på 20%. Modulerad brännare
3 NAVIEN GA 35KN Kraftig panna med bästa effektivitet
4 Buderus Logamax U072-24 Kopparvärmeväxlare. Enkel drift och underhåll
5 Lemax Premium 10 Den bästa enkretspannan

De mest ekonomiska elektriska pannorna

1 ACV E-Tech S 240 Den mest ekonomiska dubbla pannan
2 Vaillant eloBLOCK VE 12 Den mest ekonomiska enkla kretspannan
3 EVAN Warmos-IV-9,45 Återställd modell med automatiskt val av strömläge
4 Protherm Skat 6 KR 13 Intelligent anslutning av värmeelement
5 ZOTA 9 Lux Det bästa valuta för pengarna och funktionaliteten. Tillgänglighet av kronotermostat

Vid uppbyggnad av ett hemvärmesystem avvisas ägarna av ett antal faktorer. Detta inkluderar tillgängligheten av kommunikationer, priset för värmekällan, klimatförhållandena i regionen och driftsäkerhet etc. Det är viktigt att komma ihåg att det är ekonomiskt, så att man inte under koldsäsongen slänger pengar i skorstenen. Det bör noteras att även den mest ekonomiska pannan inte kommer att rädda ägarna om huset är dåligt isolerat och värmesystemet är gjort analfabeter. Vid val av värmeapparat är priset på en panna ofta den viktigaste faktorn. Men den omedelbara fördelen kan bli allvarlig utgift på gas eller el. Gas- och elpannor kan erbjuda modernt hem med värme och varmt vatten. Hur väljer man det mest ekonomiska alternativet?

 • I bosättningar där det finns en gasledning är det ekonomiskt möjligt att köpa gaspannor. I den första etappen av köp och anslutning kommer husägare att möta allvarliga investeringar. Pannan själv kostar en klumpsumma, men det mesta måste nerver och pengar spenderas på konstruktionen och tillförseln av gasledningen till huset. Ytterligare medel kommer att behövas för att skapa effektiv ventilation, organisering av rymden i pannrummet i enlighet med regleringsdokument. Gasarbetare och brandmän blir frekventa objudna gäster. Men i framtiden blir det möjligt att spara mycket när man värmer ett hus under uppvärmningssäsongen.
 • Inte överallt nära huset passerar gashuvudet. I det här fallet måste du välja alternativa värmekällor. Ett av de enklaste och säkraste sätten att värma ett hus är att använda elpannor. Eftersom det finns el på de flesta lokaliteter behöver huseieren bara välja en enhet med optimal effekt och effektivitet.

Vid beräkning bör du använda en enkel formel. Det antas att uppvärmningen av 10 kvadratmeter. m hushöjd på 3 m kräver 1 kW energi. Därför, för hus på upp till 100 kvadratmeter. m. lämplig elpanna med en maximal effekt på 10 kW. Det är bättre att ha en liten marginal på flera kilowatt, men du borde inte bli för borttagen också. På grund av att kedjan ofta slås på och av, kommer inte bara belastningen på värmeelementen att öka, utan även elförbrukningen ökar. För att uppskatta ungefär hur mycket el som kostar värmen är det nödvändigt att bestämma kedjans genomsnittliga dagliga drift. För att göra detta multipliceras enhetens kraft med antalet timmar av kontinuerligt arbete och divideras med 2. Denna siffra multipliceras med 30 dagar och sedan med antal månader av uppvärmningssäsongen. Det återstår att ta reda på priset för el och multiplicera med den resulterande konsumtionen. Procentandelen av fel beror på vädret i vädret, men brukar det inte överstiga 20% av det beräknade värdet.

Vår recension omfattade de mest ekonomiska gas- och elpannorna. Bedömningen görs på grundval av analysen av tekniska egenskaper och med beaktande av granskning av husägare-landsmän.

De mest ekonomiska gaspannorna

Gaspannor används ofta i värmesystem av privata hus, affärer, bilverkstäder mm De tillåter att värma stora områden samtidigt som de ger varmt vatten.

5 Lemax Premium 10


Den bästa enkretspannan
land: Ryssland
Genomsnittligt pris: 16 510 gnid.
Betyg (2019): 4.0

Inhemska gaspannor konkurrerar framgångsrikt på hemmamarknaden på grund av sitt överkomliga pris och ekonomi. Ett slående exempel är modellen Lemax Premium-10. Denna enkretsanordning är konstruerad för uppvärmning av hus upp till 100 kvadratmeter. Tillverkaren lyckades uppnå hög effektivitet (90%), vilket minskade naturgasförbrukningen till 0,6 kubikmeter. m per timme Användningen av högkvalitativt stål med värmebeständig beläggning mot korrosion bidrog till att minska kostnaden för enheten.

Ett särdrag hos pannan är energioberoende från elnätet, vilket ger ett annat sparande. Den italienska gasbränningsanordningen bidrar till att optimera pannans funktion. Inhemska konsumenter påpekar sådana fördelar med "Premium-10" som tillgänglighet, ekonomi, kompaktitet, säkerhet och tillförlitlighet. För att förhindra att enheten fryser i den frostiga vintern, är det nödvändigt att utföra underhållet i tid.


4 Buderus Logamax U072-24


Kopparvärmeväxlare. Enkel drift och underhåll
land: Tyskland (producerat i Turkiet)
Genomsnittligt pris: 28 800 gnidning.
Betyg (2019): 4.2

Traditionella pannor är inte lika ekonomiska som kondenseringskedjor, men de är mycket billigare. Och om enheten är utvecklad av tyska ingenjörer Buderus och Bosch så är det ingen tvekan om effektiviteten. Tack vare de kompakta dimensionerna 40x30x70 cm, en sluten förbränningskammare och minimal ljud (38 dBA) kan enheten installeras direkt i köket, medan den kan värma ett område från 70 till 240 kvadratmeter m.

Värmeväxlaren i U072-24 är gjord av koppar. Med samma effektindikatorer med gjutjärn och stålmodeller anses kopparkedjor vara mer ekonomiska eftersom de ger en snabb överföring av värme från förbränning av bränsle till kylmediet som cirkulerar genom rör. Andra produktfördelar inkluderar en integrerad 3-stegs cirkulationspump, pålitlig elektronisk styrning och enkelt underhåll. Det finns också en minus - vissa ägare heter det autodiagnostiska systemet för att injicera samma fel, vilket ibland kräver en blinkning av brädet.

3 NAVIEN GA 35KN


Kraftig panna med bästa effektivitet
land: Sydkorea
Genomsnittligt pris: 37 050 gnidning.
Betyg (2019): 4.7

För att värma stora hus, kontor och butiker med minimala kostnader kan gaspannan NAVIEN GA 35KN. Denna två-kretsmodell av konvektionstyp kan värma en byggnad upp till 350 kvadratmeter. m., ger folk värme och varmt vatten. Utomhusenheten har en ganska hög effektivitet (91,4%), vilket gör det möjligt att minimera naturgasförbrukningen till 3,34 kubikmeter. m per timme. Värmeanordningen kan även fungera från flytande gas, pannan kräver anslutning till ett enfas nätaggregat. En annan konsument kan spara på köpet av pannan själv, eftersom modellen jämförs positivt med värdet från sina konkurrenter.

Ägare av stugor, butiker, bilverkstäder notera sådana positiva egenskaper hos gaspannan NAVIEN GA 35KN, som ekonomi, tillgänglighet, hög kvalitet. Av minuserna värda att markera bullret, behöver man bara använda originaldelar.

2 Vaillant ecoTEC plus VU INT IV 306 / 5-5


Den faktiska årliga besparingen på 20%. Modulerad brännare
land: Tyskland
Genomsnittligt pris: 92 650 gnid.
Betyg (2019): 4.7

"Vilant" är en av de bästa europeiska tillverkarna av högteknologiska produkter för uppvärmning och kylning av bostadshus. I sitt sortiment finns många tillförlitliga och högkvalitativa modeller av pannor, som inkluderar väggenheten i den senaste generationen ecoTEC plus VU INT IV. Användare talar om det exklusivt på ett positivt sätt och noterar att installation av en panna i sina hem resulterade i minst 20% sparande i driftskostnader.De anser att uppvärmningssystemets uppbyggnad med denna panna och uppvärmda golv är särskilt framgångsrik - i den här versionen betalas det så snabbt som möjligt.

En av faktorerna för ekonomisk pannanvändning är användningen av en modulationsbrännare. Dess genomförande i designen ger en jämn justering av arbetskraften i ett brett intervall från 16 till 100%, beroende på värmebehov. På grund av det faktum att frekvensen för till och från cyklerna minimeras, säkerställs en längre underhållsfri och total livslängd för enheten. Dess enda nackdel är den höga kostnaden.


1 BAXI Duo-tec Compact 1.24


Hög effektivitet. Väderberoende automation
land: Italien
Genomsnittligt pris: 52 750 gnid.
Betyg (2019): 4.9

De mest betydande gasbesparingarna är kondensationsenheter, vilka kan extrahera termisk energi från rökgaser, som oupplösligt förloras i anordningar av konvektionstyp. Pannorna i Duo-tec Compact-serien är inte ett undantag, vars effektivitet enligt vissa säljare, med en last på upp till 30% når 107,6%. Och även om de överdriver (baserat på de tekniska egenskaperna hos pannan ger upp till 91,2%), ser du, den här indikatorn är mycket bra för gasutrustning.

Ännu mer ekonomisk enhet beror på designen. Den serpentine rostfria värmeväxlaren, systemet för adaptiv styrning av förbränning och drivkraft gör det möjligt att minimera kostnaden för uppvärmning av ett hus från 100 till 240 kvadratmeter. Det är värt att notera förekomsten av inbyggd automation för att ändra kylvätskans temperatur beroende på vädret utanför. Att upprätthålla ett stabilt mikroläge är således billigt i tid och ansträngning, vilket också är en indirekt indikator på kostnadseffektivitet.

De mest ekonomiska elektriska pannorna

Elektriska pannor kan användas som backup eller huvudkälla för termisk energi. De används i små byggnader, men med hjälp av elektriska apparater kan du uppnå fullständig automation av värmesystemet.

5 ZOTA 9 Lux


Det bästa valuta för pengarna och funktionaliteten. Tillgänglighet av kronotermostat
land: Ryssland
Genomsnittligt pris: 17 900 gnidning.
Betyg (2019): 4.2

Om man tittar på kostnaden för denna elpanna kan någon betvivla sin tillförlitlighet. Men efter att ha studerat dess egenskaper avslöjade vi inga uppenbara designfel. Dessutom, med antalet funktioner är det inte lika med det även bland dyrare modeller. I en 9 kilowatt elektrisk panna, utformad för uppvärmning av 90 kvm, implementeras ett antal "lyx" -funktioner: elektronisk styrning baserad på drift av 5 styrenheter, skydd av styrenheten mot överspänning upp till 400V, väderberoende automatisk korrigering av värmebärartemperaturen, funktion för anslutning av ett uppvärmt golv och andra

Ur värmegeneratorens effektivitet är chronotermostatfunktionen intressant. Med hjälp av användaren sätter användaren programmet, vilken tid huset ska vara varmt och vid vilken tid mikroklimatet kan bli kallare. En sådan termostat med en timer är väldigt bekväm för att sätta upp arbetet till den mest fördelaktiga taxan för strömförbrukning - natt. För rättvisans skull nämns också apparatens nackdelar: Användarna varnar särskilt för höga kostnader för att ersätta misslyckade värmeelement, så att det är bättre att förordna driftstart genom att läsa instruktionerna.

4 Protherm Skat 6 KR 13


Intelligent anslutning av värmeelement
land: Slovakien
Genomsnittligt pris: 35 700 gnid.
Betyg (2019): 4.5

Konsumenterna hade mycket tid att kontrollera hur pålitliga de slovakiska skridskorna är i verkliga förhållanden: de har producerats i sitt hemland sedan 1992, och i Ryssland har tillverkaren mer än 250 tusen enheter redan sålts. Vi har inte hittat några negativa recensioner och tydlig kritik på nätverket, och även i specialiserade forum där det finns en ganska skeptisk inställning till budgetmärken, har de en bra ställning. Det är inte konstigt att väggvärmaren bland annat är enkel och mångsidig installation (det är inte nödvändigt att upprätthålla ett 3-fasigt nätverk, du kan ansluta väderberoende automation, en kumulativ varmvattenberedare och organisera ett kaskadvärmesystem).

Utvecklarna tog ett väldigt ansvarsfullt tillvägagångssätt när det gällde modellens effektivitet, vilket gav hög effekt (99,5%) och möjliggjorde en stegvis strömbrytning i steg om 1 kW. I detta fall växlas värmeelementen växelvis och belastningen på dem fördelas jämnt. Skyddssystem mot överhettning och frysning samt skydd av pumpen är ansvariga för produktens hållbarhet - enligt de tekniska egenskaperna är det minst 10 år.

3 EVAN Warmos-IV-9,45


Återställd modell med automatiskt val av strömläge
land: Ryssland
Genomsnittligt pris: 22 000 gnidning.
Betyg (2019): 4.5

Evan JSC blir 23 år 2019, och under denna tid har företaget behärskat tillverkningen av ett brett sortiment av värmeutrustning. Det innebär att hela systemet för uppvärmning och varmvattenberedning, förutom rör och ventiler, kan kompletteras med sina produkter. Av särskilt intresse bland potentiella köpare är en uppdaterad 9,45 kW elektrisk enhet i Warmos-IV-serien, som kan värma ett hus upp till 94,5 kvadratmeter. m.

För att optimera energiförbrukningen ersattes den mekaniska termostaten med ett elektroniskt termiskt styrsystem. Nu bestämmer pannan själv hur många värmeelement av 3 som ska startas för att säkerställa den angivna temperaturen med en noggrannhet på 1 °. Om det behövs kan du använda och manuell strömgräns. Självdiagnostikfunktionerna, den förbättrade kontrollpanelen med LED-indikering och möjligheten att ansluta fjärrkontrollmoduler gör det möjligt att ringa pannan modernt, ekonomiskt och, vad som är viktigt, tillgängligt för en bred konsumentcirkel.

2 Vaillant eloBLOCK VE 12


Den mest ekonomiska enkla kretspannan
land: Tyskland
Genomsnittligt pris: 41 200 gnidning
Betyg (2019): 4.8

Den mest ekonomiska enkla kretsen i vår recension var modellen Vaillant eloBLOCK VE 12 (effektivitet 99%). En elektrisk apparat kan värma ett hus upp till 120 kvadratmeter. m i närvaro av ett trefas-nätverk. Förutom hög effektivitet, har enheten ett elegant utseende. Det finns bara en nyckel för justering, mikroprocessorn, sensorerna, sensorerna etc. gör resten. Ekonomisk strömförbrukning uppnås tack vare en jämn ökning av strömförbrukningen, tillgängligheten av sådana ytterligare alternativ som frostläge, sommarversion, väderberoende kontroll. Enheten kan utrustas med en fjärrkontroll som gör att ägarna kan komma direkt från kylan till ett varmt hem.

Användare smickrar om effektiviteten hos Vaillant eloBLOCK VE 12-elpannan, dess enkelhet och snyggt utseende. För att öka livslängden måste du ansluta en spänningsregulator.

1 ACV E-Tech S 240


Den mest ekonomiska dubbla pannan
land: Belgien
Genomsnittligt pris: 277 000 gnidning.
Betyg (2019): 4.9

Den mest ekonomiska dubbelkretspannan är en modell av premium-klass ACV E-Tech S 240 (effektivitet 99%). På grund av den höga värmeffekten (28,8 kW) kommer enheten att klara av att värma ett stort hus, vilket ger sina invånare inte bara värme utan också med varmt vatten. Denna högpresterande värmeanordning styrs av elektronik, vilket hjälper till att minimera elförbrukningen. Värmeväxlaren från rostfritt stål främjar också ett ekonomiskt driftläge. För att minska värmeförlusten av varmt vatten hjälper pannan, gjord på principen om "tank i tanken." Elektronisk styrning gör det möjligt att öka livslängden, förhindra bildning av skalan genom att optimera värmemetoder.

Ägarna till hus och stugor lyfter fram sådana fördelar med ACV E-Tech S 240 elpanna som effektivitet, pålitlighet, mångsidighet och ljudlöshet. Den största nackdelen med enheten är det höga priset.


Populär omröstning - vem är den bästa tillverkaren av de mest ekonomiska pannorna?
Vi rösta!
Totalt antal röster: 67
Varning! Ovanstående information är inte en guide till ditt köp. För råd bör du kontakta experterna!

Lägg till en kommentar

  • bowtieleskrattarrougesmileyavslappnadflin
   heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesspolaslättadnöjdflin
   winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesflinkissingstuck_out_tonguesovande
   oroligrynkarångestopen_mouthgrimacingförvirraddämpad
   uttrycksunamusedsweat_smilesvettdisappointed_relievedtröttatankfull
   besvikenförväxlasräddacold_sweathärdaropsNYFTA
   glädjeförvåningskrikatired_faceargragetriumf
   sömnigyummasksolglasögondizzy_faceimpsmiling_imp
   neutral_faceno_mouthoskyldig
1 kommentaren
 1. Alexey
  Effektivitet på 108%?
  Det visar sig att det inte bara värmer, men producerar också extra energi förbrukad! folk har äntligen uppfunnit en oändlig energikälla, så italienare, bra gjort!

betyg

Hur man väljer

recensioner