10 bästa motorcykeloljor

plats

namn

Funktionsbedömning

Topp 10 bästa motorcykeloljor

1 Motul 300V Factory Line Road Racing 10W-40 Den bästa oljan för sportcyklar
2 MOBIL 1 V-Twin Motorcykelolja 20W-50 Bättre skärstabilitet
3 Eni / Agip i-Ride Scooter 2T Låg svavelhalt
4 LIQUI MOLY Motorbike 4T 10W-40 Street Förhindrar överhettning av motorn
5 ELF Moto 4 Road 10W-40 Mild sedimentavlägsnande. Förbättrad dynamik
6 IDEMITSU 4T Max Eco 10W-30 Högsta friktionskoefficient
7 ZIC M9 4T 10W-40 Urval av ägare till högpresterande motorcyklar
8 Eurol Motorcycle 10W-40 Brist på friktionsmodifierare
9 Mannol 4-Takt Plus 10W-40 Det optimala förhållandet mellan pris och kvalitet
10 LUKOIL Moto 2T 1 l Bästa pris

Som i bilar bör du hälla olja i en motorcykel enligt tillverkarens rekommendation Överensstämmelse med dessa krav säkerställer en lång motorlevnad utan större reparationer. Och om det i enkla tvåtaktsmotorer läggs oljevätska direkt till bränslet, så är det i mer moderna 4-taktsenheter ett separat smörjsystem.

Översynen presenterar de bästa motoroljorna för motorcykelteknik, kommersiellt tillgänglig på den ryska marknaden. Bedömningen är baserad på produktens prestandaegenskaper, rekommendationer från motorcykelmotorens underhållsspecialister, liksom deras ägare, som använder smörjmedel från en av de presenterade varumärkena.

Topp 10 bästa motorcykeloljor

10 LUKOIL Moto 2T 1 l


Bästa pris
land: Ryssland
Genomsnittligt pris: 139 gnidning.
Betyg (2019): 4.3

Denna mineralprodukt har det mest överkomliga priset och är lämpligt för enkla och opretentiösa motorcyklar med en 2-taktsmotor. Trots det låga priset har oljan höga egenskaper för avkalkning och skyddar perfekt delar från slitage under drift vid vilken som helst intensitet. Hemligheten finns i komponenter med låga aska tillsatser, vars närvaro bestämmer smörjningens höga effektivitet.

Oljan blandar lätt med alla typer av bensin (proportionen fastställs av tillverkarens rekommendation av ett visst märke av motorcykel, men den allmänt accepterade standarden är förhållandet mellan 50 och 1). Under drift bildas ingen sot på propparna och ventilsystemet, och linjen för uttömda förbränningsprodukter upprätthålls i ett exceptionellt tillstånd. Det bör också noteras den nästan fullständiga avsaknaden av förfalskningar på marknaden på grund av produktens smala specifika egenskaper och låga kostnader.


9 Mannol 4-Takt Plus 10W-40


Det optimala förhållandet mellan pris och kvalitet
land: Tyskland
Genomsnittligt pris: 344 gnidning
Betyg (2019): 4.4

Detta varumärke producerar olja i ett överkomligt prisklass för motorcyklar och annan utrustning, vars kraftverk är en fyrtaktsförbränningsmotor. Semisyntetisk oljig vätska har en rad högaktiva fyllmedel som bestämmer tillfredsställande prestanda. Mannol 4-Takt Plus kan skydda inte bara cylinderns väggar och kolvensystemets ring från slitage utan även transmissionsenheten med en "våt" koppling.

Viskositetsindexet är 151 enheter, vilket säkerställer god fluiditet under förhållanden med olika belastningar, inklusive toppbelastningar. Samtidigt visar Mannol 4-Takt Plus pålitlig drift vid starttider även vid kallt väder. Temperatur tröskeln på -30 ° C är emellertid en tung orsak för att inte hälla denna olja i motorcyklar som verkar i de nordliga delarna av landet.

8 Eurol Motorcycle 10W-40


Brist på friktionsmodifierare
land: Nederländerna
Genomsnittligt pris: 519 gnidning.
Betyg (2019): 4.6

Trots det faktum att motorolja är konstruerad för att bekämpa friktionskrafterna i motorn, är Eurol Motorcycle smörjmedel helt saknar modifierare som ökar effektiviteten hos basbasen i detta område. Ändå har denna produkt framgångsrikt använts i motorcyklar för smörjning av både fyrtaktsmotorer och för vissa typer av transmissioner.Dess egenskaper ger hög effektivitet och förhindrar oxidativa processer vid alla arbetsförhållanden.

Det finns inga möjligheter för deponering av insättningar i motorn på grund av den unika utformningen av detta moderna smörjmedel. Oljeprofilen som bildas på friktionsparens ytor har en hög densitet och motståndskraft mot bristning. Detta ger maximalt skydd under toppbelastningen när motorn startar, när oljepumpen ännu inte har startat med full kapacitet. Detta uttalande gäller vid temperaturer ned till -35 ° C.


7 ZIC M9 4T 10W-40


Urval av ägare till högpresterande motorcyklar
land: Sydkorea
Genomsnittligt pris: 489 gnidning.
Betyg (2019): 4.6

Moderna motorcyklar med 4-taktsmotor kan inte föreställa sig utan stora belastningar. I detta avseende måste den använda oljan ge optimal prestanda under alla förhållanden. ZIC M9 4T 10W-40 är bara ett smörjmedel, vilket rekommenderas att hällas även i höghöjda cyklar. Utmärkt fluiditet (viskositetsindex 161) och högt basantal ger bättre bearbetning och skydd av friktionspar, liksom undertryckande av oxidativa processer som leder till bildandet av korrosion och avlagringar av olika natur.

Den ultraljudsbaserade basen av denna olja, som erhållits med användning av den senaste Yubase II-hydrokrackningstekniken, har ökat upprepade gånger med högeffektiva additiv innehållande polyestrar. Förutom att skydda cylinderkolvgruppen direkt under kritiska belastningar kan ZIC M9 4T användas för smörjning av olika typer av växellådor, samt för att säkerställa kopplingens prestanda i ett oljebad.

6 IDEMITSU 4T Max Eco 10W-30


Högsta friktionskoefficient
land: Japan
Genomsnittligt pris: 238 gnidning.
Betyg (2019): 4.7

Trots att denna olja är helt mineral, ger den utmärkt smörjning av gnistytor i 4-takts motorcykelmotorer. Det rekommenderas speciellt att hällas i motorer med en "våt" koppling och närvaron av katalysatorer i avgassystemet. Samtidigt ger IDEMITSU 4T Max Eco kostnadseffektiv ekonomi över långa avstånd på grund av sin höga friktionskoefficient.

Smörjningseffekten avgör motorns stabila drift - extra ljud och vibrationer går bort. Kopplingens funktion i oljebadet sker smidigt, utan jerks. Som vid byte av hastigheter och i början. IDEMITSU 4T Max Eco 10W-30 mineral smörjmedel förhindrar att andra insättningar bildar sig bättre än andra oljor, och med regelbunden snabb utbyte kan man tillhandahålla ett tillförlitligt skydd mot friktion för hela motorens livslängd.


5 ELF Moto 4 Road 10W-40


Mild sedimentavlägsnande. Förbättrad dynamik
land: Frankrike
Genomsnittligt pris: 654 gnidning.
Betyg (2019): 4.8

Regelbunden användning av denna olja i en 4-takts motorcykelmotor skapar högt tryck inom cylinderkolvgruppen, vilket leder till en ökning i cykelns kraft. Närvaron av ett komplex av högeffektiva tillsatser bidrar till att släcka oxidativa processer, vilket ökar underhållsfri driftstiden. Förutom dessa fördelar kännetecknas ELF Moto 4 Road-motorcykeloljan av viskositetsstabilitet (dess index är 156) vid driftstemperaturer. Hög värmekapacitet förhindrar överhettning vid toppbelastning.

Också i anmärkning är smörjmedlets utmärkta rengöringsegenskaper - det finns praktiskt taget ingen förbrukning för avfall och bildandet av slamavlagringar inne i motorn. När man byter till ELF Moto 4 Road, efter den första cykeln, kommer en positiv trend att märkas - en mild upplösning av de tidigare bildade sedimenten och deras underhåll i ett dispergerat tillstånd fram till utbytet. Efter att ha bestämt sig för att hälla denna olja i en motorcykel så märkte många ägare omedelbart en förändring i dynamiken - det blev bättre. Dessutom fungerar motorn efter att den har bytts till smörjmedlet smidigare och försiktigt, och dess ljudnivå har minskat.


4 LIQUI MOLY Motorbike 4T 10W-40 Street


Förhindrar överhettning av motorn
land: Tyskland
Genomsnittligt pris: 672 gnidning.
Betyg (2019): 4.8

Högpresterande olja LIQUI MOLY Motorbike 4T är lämplig för 4-taktsmotorer med olika typer av kopplings- och kylsystem.Under drift leder det inte till bildning av lackavsättningar och sot - inte bara renheten hos basen, utan även komplexet av de bästa tillsatsmedlen i dess effektivitet påverkar. Det finns också nästan ingen förbrukning av smörjvätska på grund av dess höga temperaturstabilitet.

Denna funktion minskar risken för överhettning av motorn och säkerställer stabiliteten i sitt arbete under alla belastningar. Innehållet i oljan av föreningar med element av natrium och titan förhindrar inte bara bildandet av insättningar, utan ökar också basnumret. Som en följd, om LIQUI MOLY Motorbike 4T 10W-40 Street regelbundet hälls in, kommer detta bäst att undertrycka oxidationsprocesserna i motorcykelmotorn och öka dess livslängd utan olycka.

3 Eni / Agip i-Ride Scooter 2T


Låg svavelhalt
land: Italien
Genomsnittligt pris: 415 gnidning
Betyg (2019): 4,9

Olja av detta märke rekommenderas att använda alla tillverkare av motorcyklar och knallar i Italien. Till skillnad från fyrtaktsmörjmedel tillsätts Eni / Agip i-Ride Scooter direkt till bränslet. Blandning sker nästan omedelbart vid vilken temperatur som helst som bildar en homogen substans. Låg svavelhalt i basoljan är ett utmärkande drag hos denna produkt.

Detta försvinner sotbildning i förbränningskammaren, förbrukar tändstiftets livslängd ekonomiskt och minskar avlagringar på kollektorväggarna. Oljan innehåller också tillsatser som undertrycker oxidativa reaktioner i motorcykelmotorn, vilket ökar enhetens livslängd utan problem och ger bättre skydd mot friktion under maximala belastningar. Dessutom är Eni / Agip i-Ride Scooter praktiskt taget inte smidd på hemmamarknaden, vilket är en extra fördel vid valet.

2 MOBIL 1 V-Twin Motorcykelolja 20W-50


Bättre skärstabilitet
land: Finland
Genomsnittligt pris: 964 gnidning.
Betyg (2019): 4.9

Högpresterande syntetisk motorcykelolja med 4-taktsmotor ger det bästa skjuvmotståndet. Detta ger utmärkt skydd för friktionspar under alla driftsförhållanden, oberoende av temperaturmiljön där cykeln ligger. Smörjmedlet försvinner inte och förångas inte under höga belastningar, vilket gör oljan lämplig för användning i sportmotorcyklar.

Inte mindre framgångsrikt kan MOBIL 1 V-Twin Motorcykelolja även användas i konventionella motorcyklar - dess stabilitet vid höga temperaturer förhindrar motorn från överhettning och säkerställer pålitlig drift vid högsta effektnivå. Det bör noteras, och de bästa frostbeständiga egenskaperna hos detta smörjmedel Index 20W-50 (kan säkert användas i motorcyklar, tillverkare av vilka rekommenderar att man fyller 10W-40-olja) talar om lättare motorstart i extrem kyla, vilket leder till noggrann användning av dess resurs.


1 Motul 300V Factory Line Road Racing 10W-40


Den bästa oljan för sportcyklar
land: Frankrike
Genomsnittligt pris: 1320 gnidning.
Betyg (2019): 5.0

Den renaste syntetiken, som erhållits med Ester Core-metoden, kan ge högteknologiska 4-taktsmotorer med skydd under kritiska belastningar. Dessutom fungerar oljan lika effektivt både på backarna med bergslalom och på vägarna. Vi kan på ett säkert sätt säga att användningen av Motul 300V Factory Line Road Racing i konventionella vägmotorcyklar, utrustad med katalytisk neutralisering av avgaser, kommer att få en bättre effekt, vilket ökar perioden för underhållsfri drift.

Du bör inte bara blanda denna olja med andra smörjmedel till motorcyklar - det kan orsaka igensättning av oljekanaler, så när du byter mot Motul 300V rekommenderas att du spola. Oavsett det valda driftsättet säkerställs ett stabilt tryck i smörjsystemet hos 4-taktsmotorer. Inte den sista rollen i att uppnå hög effektivitet hos oljevätskan spelas av additivkomponenter.De förhindrar inte bara för tidigt slitage i hårda miljöer, men ökar också kraften i kraftverket i största möjliga utsträckning.


Populär omröstning - vilket märke ger den bästa motorcykeloljan?
Vi rösta!
Totalt antal röster: 1
Varning! Ovanstående information är inte en guide till ditt köp. För råd bör du kontakta experterna!

Lägg till en kommentar

  • bowtieleskrattarrougesmileyavslappnadflin
   heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesspolaslättadnöjdflin
   winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesflinkissingstuck_out_tonguesovande
   oroligrynkarångestopen_mouthgrimacingförvirraddämpad
   uttrycksunamusedsweat_smilesvettdisappointed_relievedtröttatankfull
   besvikenförväxlasräddacold_sweathärdaropsNYFTA
   glädjeförvåningskrikatired_faceargragetriumf
   sömnigyummasksolglasögondizzy_faceimpsmiling_imp
   neutral_faceno_mouthoskyldig

betyg

Hur man väljer

recensioner